Философия

Да си учител не е професия, а призвание. За мен учителят е примерът, той е този, който трябва да открие подход към всеки един ученик, да го мотивира, да му покаже пътя, дa го превърне в личност.