Резюме

Име: Ибрахим Халилибрахим Ибрахим

Длъжност: главен учител

Педагогически трудов стаж: 16 години

Образование: висше магистър, специалност - математика и информатика завършено в ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград