Цени на софтуерни услуги

Услуга Цена
 1. Дизайн на фирмен знак / лого по договаряне
 2. Дизайн на книги. Предпечатна подготовка на книги - страниране по договаряне
 3. Дизайн на покани и поздравителни картички по договаряне
 4. Дизайн на листовка по договаряне
 5. Дизайн на етикети по договаряне
 6. Дизайн на рекламни календари по договаряне
 7. Дизайн на брошури по договаряне
 8. Дизайн на каталози по договаряне
 9. Дизайн на меню за ресторанти по договаряне
 10. Дизайн на визитки по договаряне

Контакти

  :   0885 536 689
   
  :   0887 667 369