Манипулиране на падащо меню с jQuery

Кода за падащото меню с id=”country”.

<select id="country"> 
  <option value="Празно">-- Избери стойност --</option> 
  <option value="Китай">Китай</option> 
  <option value="САЩ">САЩ</option> 
  <option value="България">България</option> 
</select>

1. Кода за визуализиране на стойността (това което е в кавички след value) на избраното в падащото меню.

$('#country').val();

2. Код за задаване на стойност „Китай“ на падащото меню.

$("#country").val("Китай");

3. Код за задаване на стойност „САЩ“ на падащото меню.

$("#country").val("САЩ");

4. Код за задаване на стойност „България“ на падащото меню.


$("#country").val("България");

5. Код за забрана за избиране на САЩ от падащото меню.

$("#country option[value='САЩ]").attr("disabled", true);

6. Код за разрешаване на избиране на САЩ от падащото меню..

$("#country option[value='САЩ]").attr("disabled", false);

Ето го и целия код

<html>
<head>
<title>Манипулиране на падащо меню с jQuery</title>
 
<script src="/jquery-2.1.1.js"></script>
 
</head>
 
<body>
 
<h1>Манипулиране на падащо меню с jQuery</h1>
 
<script type="text/javascript">
 
 $(document).ready(function(){
 
  $("#isSelect").click(function () {
 
	alert($('#country').val());
 
  });
 
  $("#selectChina").click(function () {
 
	$("#country").val("Китай");
 
  });
 
  $("#selectUS").click(function () {
 
	$("#country").val("САЩ");
 
  });
 
  $("#selectBG").click(function () {
 
	$("#country").val("България");
 
  });
 
  $("#disableUS").click(function () {
 
	$("#country option[value='САЩ']").attr("disabled", true);
 
  });
 
  $("#enableUS").click(function () {
 
	$("#country option[value='САЩ']").attr("disabled", false);
 
  });
 
 });
</script>
</head><body>
 
<select id="country">
<option value="Празно">-- Избери --</option>
<option value="Китай">Китай</option>
<option value="САЩ">САЩ</option>
<option value="България">България</option>
</select>
 
<br/>
<br/>
<br/>
 
<input type='button' value='Покажи избраното' id='isSelect'>
<input type='button' value='Избери китай' id='selectChina'>
<input type='button' value='Избери САЩ' id='selectUS'>
<input type='button' value='Избери България' id='selectBG'>
<input type='button' value='Забрани САЩ' id='disableUS'>
<input type='button' value='Разреши САЩ' id='enableUS'>
</body>
</html>

Ето и демото

Контакти

  :   0885 536 689
   
  :   0887 667 369