Резюме

Име: Ибрахим Халилибрахим Ибрахим

Длъжност: главен учител

Педагогически трудов стаж: 16 години

Образование: висше магистър, специалност - математика и информатика завършено в ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив

Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград

Философия

Да си учител не е професия, а призвание. За мен учителят е примерът, той е този, който трябва да открие подход към всеки един ученик, да го мотивира, да му покаже пътя, дa го превърне в личност.

Отговорности

Тук моите отговорности

Методи

Тук моите методи

Обратна връзка

Тук обратна връзка

Други

Тук други

Бъдещи планове

Тук моите бъдещи планове

Самооценка

Тук моята самооценка

Приложения

Тук моите приложения